Edukativni kutak victorious

Polaganje A2 ispita Nemačkog jezika

Polaganje A2 ispita Nemačkog jezika

Naši polaznici projekta ekspertska migracija su odslušali nivo A2 Nemačkog jezika.  Izvršeno je njihovo testiranje stečenog znanja u saradnji sa profesorima iz TELC ispitnog centra. 

Seminari za profesore

Edukativni kutak VICTORIOUS je realizovao dva seminara prošlog vikenda 12.05.2018. i 13.05.2018. godine sa temama ”Usavršavanjem u ustanovi do zajednice profesionalnog učenja” i ”Horizontalno učenje-usavršavanje nastavnika-oslonac za bolja postignuća učenika” ,

Poslovna edukacija – seminari za profesore

Edukativni kutak “Victorious” je 03.03. i 04.03.2018. godine realizovao dva seminara sa temama “Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika” i “Interkulturalno obrazovanje”, u okviru projekta “Imam diplomu i slobodan sam”. Edukacija profesora, nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama se sprovodi u okviru redovnih aktivnosti definisanih prvim Opštinskim akcionim planom Intersektorskog tima za prevenciju ranog napuštanja obrazovanja i izlaska […]

Početak edukacije prve grupe u okviru projekta ekspertska migracija

Edukativni kutak Victorious je započeo prvu grupu besplatne obuke nemačkog jezika i edukaciju kandidata u okviru projekta Ekspertska migracija. Ovaj program obuhvata pripremu medicinskih sestara i braće za odlazak na rad u Nemačku,u bolnice ili domove za stare.  

Kruševac, novi centar za besplatnu obuku nemačkog jezika

Kruševac: Projekat DEKRA Serbolab “Ekspertska migracija” privlači sve više interesovanja.
Medicinske sestre i tehničari opšteg, pedijatriskog i ginekološko-akušerskog smera, sa

Održani intervju za ekspertsku migraciju

Edukativni kutak Victorious i Serbolab su u okviru projekta Ekspertska migracija održali intervjue sa kandidatima koji su se prijavili za učestvovanje u ovom projektu.

Online prijava za edukaciju
Prijava
info@victorious.co.rs
Pišite nam u bilo koje vreme
063/76 67 300
Pozovite nas za sve informacije
Scroll